o nas co robime referencie kontakt

 

MEDIA PUBLIC RELATIONS

Budovanie firemnej identity a imidžu značky

Mediálne stratégie, tréningy, návrh a príprava
korporátnych materiálov, výstavy, konferencie...

Riadenie publicity
• vypracovanie krátkodobých a dlhodobých stratégií,
mediálne plánovanie, vyvolávanie a riadenie udalostí

Media relations
• mediálne analýzy, tlačový servis, príprava tlačových
správ, konferencií, distribúcia informácií do médií,
koordinácia spolupráce s novinármi

Interná komunikácia
• firemné časopisy, personalizovaná komunikácia
vedenia spoločnosti so zamestnancami

 

reklama event public relations umelecky manazment