o nas co robime referencie kontakt


REKLAMA

Návrh a realizácia reklamnej kampane, komunikačná stratégia, grafický návrh, grafický dizajn, tvorba loga, claim, dizajn manuál, obaly produktov, katalógy, prospekty, vizitky, firemné tlačivá, outdoor - billboardy, letáky, plagáty,
printy - foto shooting, príprava materiálov do tlače, tlač, inzercia, direct marketing,
web dizajn - návrh štruktúry stránky, dizajn a programovanie,
multimédiá – vizuálne prezentácie a propagácie, spoločnosti na CD (videoprezentácia)
elektronické médiá – TV spoty, radio spoty

reklama event public relations umelecky manazment